Miễn phí xin giấp phép xây dựng và thiết kế phương án kiến trúc

 Đơn giá phần thô nhà phố từ : 3,100,000đ – 3,300,000đ

 Đơn giá phần thô biệt thự: 3,400,000đ – 3,600,000đ  –  Bảo hành phần thô đến 10 năm. 

XÂY DỰNG KIẾN TÀI CÓ GÌ NỔI BẬT